Η νομολογία αποτελεί βασικά ένα θεωρητικό αντικείμενο, αλλά διαθέτει εξαιρετική πρακτική και εκπαιδευτική αξία. Στη συνέχεια του κειμένου θα γίνει μία προσπάθεια να καταγραφούν και να αποσαφηνιστούν οι σκοποί και η πρακτική αξία της νομολογίας.

Πρώτα απ' όλα, μία από τις αποστολές που επιτελεί η νομολογία, είναι να κατασκευάζει έννοιες και να καθιστά το νόμο εφαρμόσιμο και εύλογο, απομακρύνοντας τις όποιες περιπλοκότητες. Ακόμη, η νομολογία μπορεί να μάθει τους ανθρώπους να παρατηρούν γύρω τους και να συνειδητοποιούν ότι οι απαντήσεις σε νέα νομικά προβλήματα πρέπει να αναζητούνται λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες κοινωνικές ανάγκες και όχι στη σοφία του παρελθόντος.

Παράλληλα, η νομολογία μπορεί να θεωρηθεί και ως η «γραμματική» του νόμου, ρίχνοντας άπλετο φως στις βασικές ιδέες και τις θεμελιώδεις αρχές του νόμου, όπως η αμέλεια, η ευθύνη κτλ. Επίσης, η νομολογία εκπαιδεύει το νου να ερμηνεύει δύσκολες νομικές διατάξεις με έναν νόμιμο τρόπο, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην εξοικείωση με τη γλώσσα, τη γραμματική και τη βάση πάνω στην οποία ένα θέμα εδράζεται.

Επιπλέον, η νομολογία βοηθά το νομοθέτη και το δικηγόρο να χρησιμοποιεί σωστά τη νομική ορολογία, απαλλάσσοντας τους από την υποχρέωση να προσδιορίζουν ξανά και ξανά συγκεκριμένους όρους και εκφράσεις.

Όσον αφορά την ερμηνεία του νόμου, η νομολογία επιτρέπει στους δικαστές και τους δικηγόρους να αποσαφηνίζουν το πραγματικό νόημα του νόμου, το οποίο προσπαθεί να περάσει η νομοθεσία, καθώς τους παρέχει τους κανόνες τις ερμηνείας.

Τέλος, χάρη στη νομολογία ένας δικηγόρος έχει τη δυνατότητα να μελετήσει το ξένο δίκαιο, αφού οι θεμελιώδεις αρχές είναι σε γενικές γραμμές κοινές σε όλα τα νομικά συστήματα.

Συνοπτικά, η μελέτη της νομολογίας αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους δικηγόρους να μετατρέψουν τη θεωρία και τη ζωή σε σημείο εστίασης, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη σκέψη σε σχέση με την κοινωνική ύπαρξη. Η αξία της νομολογίας έγκειται στην διερεύνηση των συνεπειών του νόμου στην κοινωνική ευημερία και την πρόταση αλλαγών για τη βελτίωση των νόμων.